προσηκόντισας

προσηκόντισας
προσακοντίζω
shoot like a javelin
aor ind act 2nd sg (attic epic ionic)

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”